Dietoterapia estomacal

La dietoterapia estomacal és un tractament nutricional que busca millorar la salut de l’estómac mitjançant l’alimentació. Aquesta teràpia pot ser útil per a pacients amb diferents trastorns gastrointestinals, com la […]

Símptomes de gastritis aguda

La gastritis aguda és una inflamació aguda de la mucosa gàstrica que pot ser causada per diversos factors, com ara infeccions, estrès, consum excessiu d’alcohol o ús prolongat d’antiinflamatoris no […]